IKURA OROSHI « Nhà hàng nhật bản hazuki Nhà hàng nhật bản hazuki

Chi tieát tin menu sushi-sashimi

IKURA OROSHI

akura-sashimi

IKURA OROSHI